Oferta opracowania procedury MDR

Obowiązujące przepisy przewidują obowiązek ujawniania administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych. Dzięki temu administracja podatkowa posiada m.in. dostęp do informacji o nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz informacji o promotorach, korzystających i wspierających schematy podatkowe. 

W przypadku branży motoryzacyjnej przykładami schematów podatkowych są m.in.

1. Proponowanie określonych rozwiązań dotyczących finansowania samochodów

(firma dealerska występuje w roli Wspomagającego, a firma leasingowa w roli Promotora)

2. Proponowanie zawarcia umowy leasingu przed 1 stycznia 2019 r. z wydaniem samochodów po wskazanej dacie

(w takim przypadku konieczne jest sprawdzenie czy zostaje spełnione kryterium tzw. Kwalifikowanego Korzystającego)

3. Proponowanie rozwiązań finansowania z wykorzystaniem innych jurysdykcji podatkowych

(w takim przypadku konieczne jest sprawdzenie czy zostaje spełnione kryterium tzw. Kwalifikowanego Korzystającego, co wymaga pozyskania od Klienta informacji na temat wartości jego przychodów i kosztów oraz ewentualnych powiązań z innymi podmiotami, które mogą spełniać ww. kryterium Kwalifikowanego Korzystającego)

4. „Samozatrudnienie”

(powyższy przypadek spełnia przesłanki do uznania go za schemat podatkowy, ponieważ wybór rozliczania podatkiem liniowym prowadzi do zmiany zasad opodatkowania wynagrodzenia pracowników lub kadry zarządczej z podstawowej skali podatkowej (18%; 32%) na rozliczenie podatkiem liniowym (19%))

5. Zastosowanie mechanizmu safe harbour

(raportowaniu w ramach MDR podlegają, co do zasady, uzgodnienia, w ramach których wykorzystuje się wprowadzone jednostronnie w danym państwie uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych)

Obowiązek przekazywania informacji o Schematach Podatkowych MDR dotyczy podmiotów pełniących jedną z trzech funkcji: promotora, wspierającego, korzystającego.

Jeśli uważają Państwo, że Państwa firmę dotyczą obowiązki dotyczące Schematów Podatkowych MDR, powinni Państwo posiadać wewnętrzną Procedurę MDR w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Oferujemy opracowanie Procedury MDR dostosowanej do indywidualnej struktury organizacyjnej Państwa firmy oraz podejmowanych przez nią działań, które mogą zostać uznane za Schemat Podatkowy MDR.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe